Riflessi di Monica Vitti

RIFLESSI DI MONICA VITTI - ODBLESKI MONICE VITTI

Dall'infanzia in Sicilia all'Accademia a Roma, dall'esordio in teatro alla commedia italiana, questa lettura scenica, accompagnata dalla musica dal vivo, ripercorre la vita di questa grande donna e attrice, colonna portante del cinema e della commedia italiana. Un viaggio dentro gli aspetti meno noti di questa donna che, da timida e fragile nella vita, sulla scena si trasformava tirando fuori un grande carattere e una grande personalità.

Od otroštva na Siciliji don akademije v Rimu, od gledališkega prvenca do vrhunske italijanske komedije: koncerta izvedba ob živi glasbi spremlja življenje velike ženske in igralke Monice Vitti, ene nosilnih stebrov italijanskega filma in komedije. Popotovanje skozi manj znane plasti osebe, ki se je, sicer zadržana in krhka v zasebnem življenju, na odru v izjemen značaj in veliko osebnost.

Vitti eVabilo jun2023